Zasady rekrutacji

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji do naszej szkoły:

Profil naukiPrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 
technik usług fryzjerskichjęzyk polski, matematyka, język obcy, wos 
technik optyk  język polski, matematyka, język obcy, chemia 
technik hodowca koni język polski, matematyka, język obcy, geografia
technik pszczelarz język polski, matematyka, język obcy, biologia
technik architektury krajobrazujęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia
technik ogrodnik język polski, matematyka, język obcy, biologia
fryzjer język polski, matematyka, język obcy, plastyka 
ogrodnikjęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia

Terminarz rekrutacji

Aktualne informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi

Rekrutacja Wypełnij wniosek (pcss.pl)