Szkoła Branżowa – II stopień

Absolwent szkoły branżowej I stopnia może podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, która trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym.