Technikum

Nauka w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe i trwa 5 lat. Uczeń oprócz wykształcenia ogólnego zdobywa także kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Jak wygląda edukacja w technikum?

Uczniowie techników realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego, co uczniowie w liceum ogólnokształcącym i przystępują do tej samej matury. 
Dodatkowo realizują także zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z zawodem, który wybrali. Te także organizuje im szkoła.
Najczęściej uczeń technikum ma 7 lub 8 godzin zajęć dziennie.
Miesięczną praktykę zawodową uczeń realizuje w klasie trzeciej i czwartej (łącznie 8 tygodni).

Oczywiście absolwent technikum może kształcić się także na studiach związanych z zawodem, którego uczył się w szkole lub podjąć zupełnie inny kierunek studiów.