Nasza nowa pracownia EKOCHEMII KOSMETYCZNEJ

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków WFOŚIGW w Łodzi, z końcem czerwca br. zakończyliśmy prace i powstała nasza nowa ekopracownia w dawnej sali chemii i fizyki. Sami zobaczycie ją już we wrześniu!

Celem ogólnym działania pracowni ekochemii kosmetycznej jest umożliwienie poszerzania i rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów oraz skierowanie ich uwagi na aspekty ekologiczne w dalszej pracy zawodowej i w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone w ekopracowni mają dostarczać wiedzy na temat substancji szkodliwych i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko, mają wskazać możliwość zastąpienia ich naturalnymi środkami z zastosowaniem idei ZERO WASTE. Prowadzenie zajęć w ekopracowni ma prowadzić do świadomego dokonywania wyborów kosmetyków i środków czystości oraz rozbudzić chęć do poznawania procesów chemicznych.  

Dzięki pracowni chcemy polepszyć warunki nauczania chemii we wszystkich zawodach oraz „fryzjerskich” przedmiotów zawodowych (m.in. chemii materiałów fryzjerskich, technik i technologii fryzjerskich) w technikum oraz branżowej szkole I stopnia poprzez stworzenie nowych, kreatywnych rozwiązań w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, korelujących wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących z zawodowymi i rozwijających zainteresowania uczniów. W ramach działania pracowni organizowane będą warsztaty pozalekcyjne dla grup uczniów uzdolnionych i  zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi oraz ekologią.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *