Erasmus – Grecja 2024

Mobilność w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115211, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa – Grecja 2024

Zakończyła się mobilność w naszym projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115211, realizowanym w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000044287, Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt zakładał wyjazd 21 uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, których praktyki zagraniczne odbyły się w Grecji w marcu 2024 roku.

Najważniejszym celem projektu jest urozmaicenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych naszych uczniów oraz kadry pedagogicznej. Ma on zostać osiągnięty dzięki realizacji wyznaczonych celów szczegółowych takich jak:

  • Włączenie w ramach projektu 3 kierunków kształcenia z Technikum dla osób, które nie brały wcześniej udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.
  • Zorganizowanie 2-tygodniowej mobilności zagranicznej w 2024 roku dla łącznej grupy 21 uczniów, następujących specjalności: technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer.
  • Umożliwienie podniesienia poziomu znajomości języków obcych dla 21 uczniów oraz 2 nauczycieli zaangażowanych w projekt.
  • Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 21 uczestników projektu, dzięki zdobyciu nowych doświadczeń zawodowych oraz kompetencji społecznych.
  • Wyrównanie szans dla przynajmniej 10 uczniów o mniejszych szansach.
  • Zwiększenie poziomu świadomości międzykulturowej a także wypracowanie otwartości na pojawiające się dzięki nim szanse.
  • Nawiązanie długofalowych partnerstw międzynarodowych z podmiotami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami wybranych branży.
  • Zastosowanie europejskich metod walidacji oraz certyfikacji a także zastosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.
  • Przygotowanie przez nauczycieli, którzy wezmą udział w mobilnościach, wskazówek dotyczących modernizacji i wyposażenia pracowni zawodowych tak, aby mogły służyć uczniom w uzyskiwaniu kompetencji na najwyższym europejskim poziomie.

Nasi podopieczni, dzięki realizacji praktyk w Grecji, mieli możliwość poznania nowych technik i metod związanych z ich kształceniem zawodowym, rozwoju swoich kompetencji i umiejętności zarówno tych zawodowych, językowych. Ponadto mieli możliwość rozwoju społecznego podczas realizacji programu kulturowego, w tym wycieczek w ciekawe pod względem historycznym miejsca w Grecji kontynentalnej.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *