Szkoła Branżowa – I stopień

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata, a kończy się egzaminem z kwalifikacji, który potwierdza uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Następnie absolwent podejmuje decyzję, czy zakończyć edukację już na tym etapie, czy rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie, czy też kontynuować naukę przez kolejne 2 lata w szkole branżowej II stopnia. 
Uczeń 2 dni w tygodniu ma praktyki w salonie fryzjerskim (zawód fryzjer) lub naszym laboratorium przy ul. Liściastej (zawód ogrodnik) a 3 dni spędza w szkole na kształceniu teoretycznym i ogólnym